Smeden

-en plats för alla-


www.smedenhuskvarna.se

Aktivitetshuset Smeden

-En plats för alla-
Smeden är ett aktivitetshus som är fyllt av olika aktiviteter. Tillsammans med olika typer av organisationer finns ett utbud av aktiviteter som ska tilltala så många som möjligt i Huskvarna.

Vi arbetar utifrån 4 hörnstenar:
-Fritidsverksamhet
-Föreningsverksamhet
-Kultur och bildning
-Integration

HUSET
I huset skapas aktivitet utifrån:
-Fritidsgården
-Studion
-E-sportarenan
-Musikrummet
-Teaterverksamheten

Det går även bra att hyra någon av våra lokaler
för olika sammankomster.

I smeden finns även Restaurang Liban deli

KONTAKT
Mail: smeden@husqvarnaff.se
Tele: 079 34 13 119

-EN PLATS FÖR ALLA-
Idéen till att skapa ett hus för alla Huskvarnabor i Galleri Smedbyn väcktes tre år tidigare än så. .

Det var dåvarande kommundelsrådet Ulf Isaksson, som framförde idéen till Husqvarna FF’s styrelse. Föreningen, som har en stor vana att bedriva olika typer av sociala projekt och integrationsarbete nappade på idéen.

Syftet med huset är att skapa aktiviteter som tilltalar både unga som gamla, tjejer och killar. Integration kultur/bildning,  föreningsverksamhet samt fritidsverksamhet är ett viktigt ledord för innehållet i huset.

Huset förvaltas och drivs av ett fastighetsbolag som är helägt av Husqvarna FF, och flera andra organisationer finns i huset.

Smeden strävar efter att skapa en miljö där möjligheten till.