Konstrunda i Smedbyn


Den 7-8 september kommer Gunilla, Max, Katharina, Monica, Laila, Leif och Jan ha öppet på smedbygatan, och vara delaktiga i Södra Vätterbygdens Konstrunda.

I Södra Vätterbygdens Konstrunda 2019. Kommer 120 stycken konstnärer o konsthantverkare medverka. 
Samlingsutställning på Tändsticksområdet, i Jönköping.