Utveckla Smedbypark


Föreningen Origo Resurs som ligger i Smedbyn, har fått i uppdrag att tillsammans med Jönköpings kommun (Tekniska kontoret, Kultur och fritid) hålla ihop uppdraget att bygga upp Smedbyparken, vid Huskvarnaån i Huskvarna. Olika organisationer, företag och boende inbjuds att ge förslag till förbättringar. Tanken är att vi utvecklar, bygger och använder parken tillsammans! Tekniska kontoret Park har ju redan byggt en uppskattad lekpark. Bland förslagen som kommit in finns ett större tak med gemensam grill, flera sittplatser med tak, en lång spång längs ån, brygga för att lägga till kanoter och båtar, belysning, servicebyggnad med toaletter, parkourbana, utegym, pulkabacke, hundgård mm. Allt är inte möjligt att förverkliga, men var med och påverka!

Vill du vara med och bygga? Hör gärna av dig till projektledare Johan Arvidsson.

Johan Arvidsson
Tele: 0707 30 49 24
Mail: johan@origoresurs.se